/
20. listopad 2020

Workshop: Jak začít (nejen) s bakalářkou? Pojďme napsat literární rešerši!

Workshop pro studenty bakalářského studijního programu, ale vítáni jsou samozřejmě všichni, kteří se chtějí něco přiučit nebo si jen osvěžit paměť. více »

19. listopad 2020

To e-proctor or not to e-proctor: that is the question

Webinář pořádaný International Center for Academic Integrity více »

19. říjen 2020

Plagiátorství ve studentských pracích

Webinář určený členům disciplinárních komisí vysokých škol. více »

19. říjen 2020

Úvod do systémů pro prevenci plagiátorství na UK

Kurz se zaměřuje na problematiku využití systémů pro prevenci plagiátorství používaných na UK, konkrétně pak webové aplikace Turnitin a Thesis, resp. Odevzdej. Orientuje se na základní ovládání aplikací, jejichž prvotní nasazení do výuky je možné již po několika desítkách minut, ale pracuje také s pedagogickými aspekty hodnocení prací a dosavadními zkušenostmi s touto problematikou na Univerzitě Karlově. více »

2. říjen 2020

Prevence plagiátorství na UK

Seminář pro akademické pracovníky s tematikou prevence plagiátorství. Obsahem semináře bude seznámení s etickým kodexem UK v kontextu tématu plagiátorství, definice plagiátorství a jeho formy, otázka posuzování a hodnocení akademických prací a nástroje prevence plagiátorství. více »

14. květen 2020

Contract cheating neboli práce psané na zakázku

Za pár korun má student po starostech. Co se ale skrývá za touto zdánlivě neškodnou službou? více »

29. duben 2020

Kde je hranice plagiátorství?

Jak poznat, co je a co není plagiátorství? Jak posoudit jeho závažnost? Na uvedené otázky se pokusíme odpovědět během diskuse nad několika obecnými scénáři. více »