/

Akce

Již proběhlé akce

3. listopadu 2023

Workshop: Možnosti spolupráce ombudsosob s centry podpory studujících se specifickými potřebami

Workshop bude zaměřen na otevřené sdílení názorů směrem k problematice studujících se specifickými potřebami, kteří se dostali na Univerzitě Palackého do náročné životní situace nejen v… více »

17. října 2023

Upholding Academic Integrity in the era of AI

Akademická integrita v nastupující éře umělé inteligence? Zapojte se do diskuze týkající se příležitostí, ale také výzev, které využití AI přináší do tvorby odborných textů, studijních výstupů… více »

18. září 2023

Workshop: Senzitivní komunikace - Jak se vyhnout stereotypům

Zaměříme se na to, jak předcházet stereotypům v komunikaci a jaká opatření lze v instituci směrem ke zlepšení komunikační kultury přijmout. více »

15. prosince 2022

Genderově senzitivní komunikace v akademickém prostředí

Vzdělávací on-line akce s Mgr. et Mgr. Timeou Crofony více »

7. prosince 2022

Respekt až na půdu - brainstormingové setkání spolku Konsent

Workshop Respekt až na půdu je prakticky zaměřený interaktivní workshop, jehož cílem je podat zaměstnancům a zaměstnankyním univerzity informace a zprostředkovat jim nástroje, které tvoří… více »

7. prosince 2022

Šikana na pracovišti v univerzitním prostředí: Jak ji poznat a řešit

Online workshop lektorky Mgr. Kateřiny Zábrodské, Ph.D. z Psychologického ústavu AV ČR více »

6. prosince 2022

Genderová dimenze ve vědě a výzkumu

Přednáška představí, jak do celého obsahu výzkumu a inovací a do všech jejich fází zahrnout analýzu genderu a analýzu pohlaví. Bude představen kontext a požadavky programu Horizont Evropa,… více »

16. listopadu 2022

Mocenská nerovnováha na univerzitě

Sexualizované a genderově podmíněné násilí je jedním z projevů mocenské nerovnováhy, kterou vysokoškolské prostředí nutně přináší. Jaké podoby toto násilí může mít a co můžeme udělat pro jeho… více »

9. listopadu 2022

Role ombudsmanky/ombudsmana

Kdo je to vlastně ombudsman/ka a jaká je její úloha ve vysokém školství? Kam až sahají její kompetence a jak se liší náplň a způsob práce od jiných poradenských pracovníků na vysokých školách?… více »

16. prosince 2021

Webinář Bezpečnost testování - kazuistiky - Testování ve vysokoškolské výuce II.

Třetí z cyklu seminářů zaměřených na správnou praxi při hodnocení znalostí a dovedností na vysokých školách více »

9. prosince 2021

Webinář Testový cyklus a položkové bankovnictví - Testování ve vysokoškolské výuce II.

Druhý z cyklu webinářů zaměřených na správnou praxi při hodnocení znalostí a dovedností na vysokých školách více »

2. prosince 2021

Webinář Testování v malých skupinách a formativní testování - Testování ve vysokoškolské výuce II.

První z cyklu webinářů zaměřených na správnou praxi při hodnocení znalostí a dovedností na vysokých školách více »

18. listopadu 2021

Webinář Analýza testu prakticky - Testování ve vysokoškolské výuce I.

Třetí z cyklu webinářů zaměřených na metody ověřování znalostí studentů více »

11. listopadu 2021

Webinář Od jedné úlohy k testu - Testování ve vysokoškolské výuce I.

Druhý z cyklu webinářů zaměřených na metody ověřování znalostí studentů více »

4. listopadu 2021

Webinář Kvalitní testová úloha - Testování ve vysokoškolské výuce I.

První z cyklu webinářů zaměřených na metody ověřování znalostí studentů více »

20. října 2021

Jak odhalit a prokázat Contract cheating

►  Záznam k dispozici

Výzkumy ukazují, že přibližně 8 % českých studentů odevzdalo seminární práci zpracovanou na zakázku. Dalších 12 % se přiznává k tomu, že za ně práci napsal spolužák či příbuzný. Je tedy vidět,… více »

23. září 2021

Dobrodružství evaluace, aneb zkoušení na vysokých školách

21. ročník konference Hodnocení kvality vysokých škol více »

14. května 2021

Contract cheating aneb práce psané na zakázku

►  Záznam k dispozici

„Zpracujeme podklady pro Vaše seminární či závěrečné práce, eseje nebo referáty“ lákají firmy studenty. Zaručují kvalitní práci, dokáží být rychlí a anonymní. Za pár korun má student po… více »

27. dubna 2021

Jak pracovat s výstupy antiplagiátorského systému

►  Záznam k dispozici

Tato aktivita navazuje na workshop „Kde je hranice plagiátorství“. Interpretace protokolů o podobnosti z antiplagiátorského systému je náročný úkol vyžadující zkušenosti. Procenta uváděná… více »

14. dubna 2021

Kde je hranice plagiátorství

►  Záznam k dispozici

Jak poznat, co je a co není plagiátorství? Jak posoudit jeho závažnost? Na uvedené otázky se pokusíme odpovědět během diskuse nad několika obecnými scénáři. více »

20. listopadu 2020

Workshop: Jak začít (nejen) s bakalářkou? Pojďme napsat literární rešerši!

►  Záznam k dispozici

Workshop pro studenty bakalářského studijního programu, ale vítáni jsou samozřejmě všichni, kteří se chtějí něco přiučit nebo si jen osvěžit paměť. více »

19. listopadu 2020

To e-proctor or not to e-proctor: that is the question

Webinář pořádaný International Center for Academic Integrity více »

19. října 2020

Plagiátorství ve studentských pracích

►  Záznam k dispozici

Webinář určený členům disciplinárních komisí vysokých škol. více »

19. října 2020

Úvod do systémů pro prevenci plagiátorství na UK

Kurz se zaměřuje na problematiku využití systémů pro prevenci plagiátorství používaných na UK, konkrétně pak webové aplikace Turnitin a Thesis, resp. Odevzdej. Orientuje se na základní… více »

2. října 2020

Prevence plagiátorství na UK

Seminář pro akademické pracovníky s tematikou prevence plagiátorství. Obsahem semináře bude seznámení s etickým kodexem UK v kontextu tématu plagiátorství, definice plagiátorství a jeho formy,… více »

14. května 2020

Contract cheating neboli práce psané na zakázku

Za pár korun má student po starostech. Co se ale skrývá za touto zdánlivě neškodnou službou? více »

29. dubna 2020

Kde je hranice plagiátorství?

Jak poznat, co je a co není plagiátorství? Jak posoudit jeho závažnost? Na uvedené otázky se pokusíme odpovědět během diskuse nad několika obecnými scénáři. více »