O projektu

V roce 2020 se devět českých a moravských univerzit spojilo v projektu, jehož cílem bylo zahájení intenzivní debaty a praktické spolupráce v oblasti podpory akademické etiky a prevence podvodných praktik v akademickém psaní. V roce 2021 se poté počet zapojených univerzit zvýšil na 20, přičemž se projekt zaměřil na rizika a příležitosti distančních metod vzdělávání a hodnocení. V roce 2022 na projektu pracovalo již 26 univerzit, které zaměřily svoji pozornost na Sociální bezpečí na českých vysokých školách v kontextu akademické etiky coby záruku bezpečného, férového a etického akademického prostředí. 

V roce 2023 se do projektu Prevence neetického jednání na akademické půdě a podpora kompetencí v péči o oběti zapojilo 26 univerzit. Cílem bylo posílení odolnosti institucí a jednotlivců vůči různým typům neetického jednání, mj. i prostřednictvím didaktických nástrojů. Projekt vychází z teze, že otázky akademické etiky je potřeba nazírat komplexně, nikoli nástroje segmentovat podle typu neetického jednání.

Nadcházející akce

Aktuálně nejsou dostupné informace o dalších akcích.