O projektu

V roce 2020 se devět českých a moravských univerzit spojilo v projektu, jehož cílem bylo zahájení intenzivní debaty a praktické spolupráce v oblasti podpory akademické etiky a prevence podvodných praktik v akademickém psaní. V roce 2021 se poté počet zapojených univerzit zvýšil na 20.

V rámci projektu Posilování akademické integrity studujících vysokých škol se zaměřením na rizika a příležitosti distančních metod vzdělávání a hodnocení se na základě vlastních i zahraničních zkušeností zabýváme mechanismy, kterými by instituce mohly posílit svou odolnost vůči akademickému podvodu, analyzujeme příklady dobré praxe vzniklé během pandemických semestrů, formulujeme doporučení pro akademické managementy, vyučující i studenty, jak předcházet podvodu v distančních i nedistančních podmínkách.

Aktuality

17. ledna 2022

Příručka „Jak předcházet psaní prací na zakázku“

Slyšeli jste někdy o webu, na kterém si mohou studenti objednat vypracování kompletní bakalářské čí diplomové práce? více »

Nadcházející akce

Aktuálně nejsou dostupné informace o dalších akcích.