O projektu

V roce 2020 se devět českých a moravských univerzit spojilo v projektu, jehož cílem bylo zahájení intenzivní debaty a praktické spolupráce v oblasti podpory akademické etiky a prevence podvodných praktik v akademickém psaní. V roce 2021 se poté počet zapojených univerzit zvýšil na 20, přičemž se projekt zaměřil na rizika a příležitosti distančních metod vzdělávání a hodnocení.

V roce 2022 na projektu pracuje již 26 univerzit, které zaměřují pozornost na Sociální bezpečí na českých vysokých školách v kontextu akademické etiky coby záruku bezpečného, férového a etického akademického prostředí. Cílem projektu je zmapování současného stavu v českém prostředí, podpora netrivializovaného vnímání tématu akademickou i širší veřejností, formulování doporučení pro systémové politiky a navržení didaktických nástrojů pro rozvoj široce vnímané akademické integrity

Aktuality

7. listopadu 2022

Zúčastněte se listopadových a prosincových workshopů

V listopadu a prosinci nás čeká řada workshopů a přednášek více »

Nadcházející akce

Aktuálně nejsou dostupné informace o dalších akcích.