/

Výstupy projektu v roce 2023

31. ledna 2024

V roce 2023 se do projektu Prevence neetického jednání na akademické půdě a podpora kompetencí v péči o oběti zapojilo 26 univerzit. Soustředí se přitom především na implementaci poznatků o slabých institucionálních místech do návrhů postupů při řešení konkrétních případů, a na rozšíření perspektivy do oblasti předporadenství a prevence na jedné a oblasti snižování dopadů sekundární viktimizace na druhé straně. Cílem je posílení odolnosti institucí a jednotlivců vůči různým typům neetického jednání, mj. i prostřednictvím didaktických nástrojů. Projekt vychází z teze, že otázky akademické etiky je potřeba nazírat komplexně, nikoli nástroje segmentovat podle typu neetického jednání.

Na tomto webu najdete přehled výstupů za rok 2023.