/

Genderová dimenze ve vědě a výzkumu

6. prosince 2022

Přednáška představí, jak do celého obsahu výzkumu a inovací a do všech jejich fází zahrnout analýzu genderu a analýzu pohlaví. Bude představen kontext a požadavky programu Horizont Evropa, příklady dobré praxe ze zahraničí i z ČR a také překážky, na které v procesu implementace často narážíme a jak se s nimi vypořádat. V rámci přednášky bude také prostor pro dotazy a závěrečnou diskuzi.

Datum konání: 6. prosince 2022 od 10:00 do 12:00
Místo konání: online v MS Teams

Lektorky: Bc. Eva Oliva a Mgr. et Mgr. Gabriela Langhammerová

Zobrazit více informací