/

Jak odhalit a prokázat Contract cheating

20. října 2021

►  Záznam z akce

Výzkumy ukazují, že přibližně 8 % českých studentů odevzdalo seminární práci zpracovanou na zakázku. Dalších 12 % se přiznává k tomu, že za ně práci napsal spolužák či příbuzný. Je tedy vidět, že contract cheating není v českých podmínkách ojedinělý jev, jak by se mohlo na první pohled zdát. Přesto je množství odhalených případů velmi malé; A ještě menší je množství těch, které skončí adekvátním postihem.

Webinář navazuje na dříve pořádané workshopy “Contract cheating aneb práce psané na zakázku”. Na začátku připomeneme základní parametry contract cheatingu - co to je, jaký je rozsah problému v ČR a nejčastější příčiny. Dále se budeme věnovat tomu, jak může vyučující problému předcházet, jak může poznat, že odevzdanou práci napsal někdo jiný, a jak v takovém případě postupovat. Následovat budou praktické zkušenosti z disciplinárního řízení a diskuse.

Termín konání: 20. 10. 2021 9:00-10:30

Na webináři vystoupí:

  • Ing. Veronika Králíková, doktorandka MENDELU, autorka první studie o contract cheatingu v ČR, problematice se věnuje od roku 2017 v rámci několika mezinárodních projektů
  • Ing. Jan Mach, Ph.D., expert na plagiátorství na rektorátu VŠE v Praze, účastník projektů zaměřených na prevenci a odhalování plagiátorství
  • Ing. Dita Henek Dlabolová, Ph.D., proděkanka pro akreditace a předsedkyně disciplinární komise na PEF MENDELU
  • Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D., předseda European Network for Academic Integrity, místopředseda etické komise Rady vysokých škol a zástupce ČR v Panevropské platformě for etiku a transparentnost ve vzdělávání při Radě Evropy