/

Jak pracovat s výstupy antiplagiátorského systému

27. dubna 2021

►  Záznam z akce

Tato aktivita navazuje na workshop „Kde je hranice plagiátorství“. Interpretace protokolů o podobnosti z antiplagiátorského systému je náročný úkol vyžadující zkušenosti. Procenta uváděná systémem obvykle neposkytují mnoho užitečných informací a proto musí každý případ pečlivě vyhodnotit člověk, obvykle učitel hodnotící danou práci.

Úkolem učitelů je rozlišit falešně pozitivní výsledky způsobená náhodnými shodami od chytře maskovaného plagiátorství, identifikovat překladový nebo parafrázovaný plagiát, a odhalit další zvláštnosti, které mohou naznačovat, že některé části předkládaného dokumentu byly převzaty odjinud.

V rámci workshopu si tento náročný proces vyzkoušíme na několika modelových protokolech.

Dále se workshop zaměří na institucionální procesy týkající se plagiátorství, a účastníci se seznámí s  výsledky rozsáhlého testování patnácti různých antiplagiátorských systémů.
Závěrečná část workshopu bude věnovaná prevenci plagiátorství.

Termín konání: úterý 27. 4. 2021 od 14:00 do 15:30

Organizují

DlabolováIng. Dita Henek Dlabolová, Ph.D.
působí jako odborná asistentka na Ústavu informatiky a proděkanka pro akreditace PEF MENDELU. Akademické etice a prevenci plagiátorství se věnuje jak prakticky, tak i ve svém výzkumu, na tato témata také vede semináře u nás i v zahraničí. Od roku 2013 se podílí na organizaci konferencí na téma akademické etiky a patří mezi zakládající členy sdružení European Network for Academic Integrity.

Foltýnek Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.
je odborný asistent na Ústavu informatiky PEF, koordinátor pro akademickou etiku PEF a zástupcem ČR v Pan-European Platform for Ethics, Transparency and Integrity in Education (ETINED) při Radě Evropy. Plagiátorství se věnuje od roku 2008, kdy stál u zrodu systému pro detekci plagiátorství na MENDELU. Podílel se na několika projektech studujících plagiátorství a akademickou etiku, od roku 2013 organizuje konference na toto téma. Je předsedou sdružení European Network for Academic Integrity.