/

Kde je hranice plagiátorství

14. dubna 2021

►  Záznam z akce

Jak poznat, co je a co není plagiátorství? Jak posoudit jeho závažnost? Na uvedené otázky se pokusíme odpovědět během diskuse nad několika obecnými scénáři.

Dále se budeme zabývat důvody, které vedou studenty k plagiátorství a možnostmi prevence. V rámci workshopu budou prezentovány výsledky výzkumu z 39 evropských zemí o tom, jak studenti a učitelé plagiátorství vnímají. Na závěr zmíníme o technické možnosit systémů pro podporu odhalování plagiátorství.

Termín konání: středa 14. 4. 2021 od 13:00 do 14:30

Organizují

Foltýnek Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.
je odborný asistent na Ústavu informatiky PEF, koordinátor pro akademickou etiku PEF a zástupcem ČR v Pan-European Platform for Ethics, Transparency and Integrity in Education (ETINED) při Radě Evropy. Plagiátorství se věnuje od roku 2008, kdy stál u zrodu systému pro detekci plagiátorství na MENDELU. Podílel se na několika projektech studujících plagiátorství a akademickou etiku, od roku 2013 organizuje konference na toto téma. Je předsedou sdružení European Network for Academic Integrity.

DlabolováIng. Dita Henek Dlabolová, Ph.D.
působí jako odborná asistentka na Ústavu informatiky a proděkanka pro akreditace PEF MENDELU. Akademické etice a prevenci plagiátorství se věnuje jak prakticky, tak i ve svém výzkumu, na tato témata také vede semináře u nás i v zahraničí. Od roku 2013 se podílí na organizaci konferencí na téma akademické etiky a patří mezi zakládající členy sdružení European Network for Academic Integrity.