/

Mocenská nerovnováha na univerzitě

16. listopadu 2022

Sexualizované a genderově podmíněné násilí je jedním z projevů mocenské nerovnováhy, kterou vysokoškolské prostředí nutně přináší. Jaké podoby toto násilí může mít a co můžeme udělat pro jeho prevenci? Jak můžeme podporovat bezpečnou a inkluzivní atmosféru na univerzitě? Na koho se můžeme obrátit, pokud se setkáme se sexualizovaným nebo genderově podmíněným násilím?

Praktický workshop bude obsahovat krátký teoretický úvod do tématiky a aktivity založené na diskusi a reflexi vlastních zkušeností.

Datum konání: 16. listopad 2022 od 14:00 do 16:00
Místo konání: CIPS, Bechyňova 3, Praha 6-Dejvice

Lektorka: Mgr. Agáta Hrdličková

Zobrazit více informací