/

Prevence plagiátorství na UK

2. října 2020

Seminář pro akademické pracovníky s tematikou prevence plagiátorství. Obsahem semináře bude seznámení s etickým kodexem UK v kontextu tématu plagiátorství, definice plagiátorství a jeho formy, otázka posuzování a hodnocení akademických prací a nástroje prevence plagiátorství.

Na semináři budou dále probírány zkušenosti ze zavádění nového systému na prevenci plagiátorství Turnitin. Otázky a připomínky účastníků z různých oborů a částí naší univerzitu budou vítány. Seminář je součástí rozvojového projektu MŠMT-12222/2019-3 Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích.

Termín: 2. 10. 2020 v 16:00 – 17:30, online 

Lektor: Mgr. Tomáš Holeček Ph.D., PhDr. Radka Římanová Ph.D., MUDr. Josef Fontana