/

Respekt až na půdu - brainstormingové setkání spolku Konsent

7. prosince 2022

Workshop Respekt až na půdu je prakticky zaměřený interaktivní workshop, jehož cílem je podat zaměstnancům a zaměstnankyním univerzity informace a zprostředkovat jim nástroje, které tvoří preventivní složku řešení sexuálního obtěžování, šikany a násilí na akademické půdě.

Společně si povíme, co všechno se dá považovat za šikanu či sexuální obtěžování a násilí - jak ze strany vysokoškolských zaměstnanců, tak ze strany studentstva. Probereme, co dělat, pokud jsme problematickému chování svědky, jak jednat s oběťmi a těchto patologických jevů a na koho se obrátit pro pomoc.

V rámci facilitované diskuze budeme mluvit o dobré praxi, základních kamenech úrazu při tvorbě systému prevence a řešení nevhodného chování a budeme sdílet svá řešení, postoje a názory a všichni odejdeme o něco lépe připraveni nebýt součástí problému.

Workshop proběhne online dne 7. 12. 2022 od 13:00 do 15:00.