/

Seminář Genderově podmíněné násilí na vysokých školách; Rada pro rovné příležitosti UK; Dilemma Game

11. května 2023

lektorky: Šárka Homfray, Marie Vymazalová, Irena Kozmanová, Radka Římanová

Přílohy