/

Úvod do systémů pro prevenci plagiátorství na UK

19. října 2020

Kurz se zaměřuje na problematiku využití systémů pro prevenci plagiátorství používaných na UK, konkrétně pak webové aplikace Turnitin a Thesis, resp. Odevzdej. Orientuje se na základní ovládání aplikací, jejichž prvotní nasazení do výuky je možné již po několika desítkách minut, ale pracuje také s pedagogickými aspekty hodnocení prací a dosavadními zkušenostmi s touto problematikou na Univerzitě Karlově.

Součástí kurzu je i připomenutí práce s protokolem kontroly originality kvalifikační práce ukládaným do SIS, a to jak ze systému Theses, tak systému Turnitin. Prezentovány budou také výsledky komparace s dalšími dostupnými nástroji.

Termín: 19. 10. 2020 v 14:00-16:00 online

Lektoři: Mgr. Tomáš Holeček Ph.D., PhDr. Radka Římanová Ph.D., Mgr. Viktor Fuglík Ph.D.