/

Webinář Od jedné úlohy k testu - Testování ve vysokoškolské výuce I.

11. listopadu 2021

Druhý z cyklu webinářů zaměřených na metody ověřování znalostí studentů

Lektoři: RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D., MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.

Účastníci cyklu tří webinářů se seznámí s technikami, které pomáhají navrhnout a vytvořit kvalitní testové úlohy, jejichž cílem je měřit znalosti a dovedností objektivně, spravedlivě a reprodukovatelně. Naučí se pracovat s nástroji pro analýzu testu a jednotlivých úloh a výsledky těchto analýz aplikovat při zlepšování testových úloh a celých testů. Webináře se dotknou všech kroků tzv. testového cyklu od plánování, přes tvorbu a oponování úloh, nastavení a standardizaci klasifikačních mezí, administraci testu, jeho vyhodnocení, až po položkovou analýzu a analýzu testu. Důraz je kladen na to, aby účastníci mohli většinu technik okamžitě začít využívat ve své pedagogické praxi.

Seminář je primárně určen vyučujícím na vysokých školách, ale přínosný může být i pro všechny, kteří jsou součástí nutné podpory v této činnosti, jako jsou například studijní referenti, zaměstnanci akreditačních oddělení apod.

Termíny konání jednotlivých přednášek:

I. Kvalitní testová úloha 4. 11. 2021 16:00 - 17:30
II. Od jedné úlohy k testu 11. 11. 2021 16:00 - 17:30
III. Analýza testu prakticky 18. 11. 2021 16:00 - 17:30

Připojení přes ZOOM: odkaz bude zaslán zaregistrovaným účastníkům