/

Webinář Testový cyklus a položkové bankovnictví - Testování ve vysokoškolské výuce II.

9. prosince 2021

Druhý z cyklu webinářů zaměřených na správnou praxi při hodnocení znalostí a dovedností na vysokých školách

Lektoři: RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D., MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.

Trojice webinářů Testování ve vysokoškolské výuce II. volně navazuje na základní program Testování ve vysokoškolské výuce I., jehož předchozí absolvování je výhodou nikoliv podmínkou k účasti. Účastníci budou podrobněji seznámeni se správnou praxí při hodnocení znalostí a dovedností na vysokých školách. Rovněž si vyzkouší vybrané metody a postupy. Podrobněji bude věnována pozornost metodám a nástrojům pro testování v malých skupinách, a to včetně formativního hodnocení. S využitím kazuistik budou probrány otázky týkající se bezpečnosti sumativních testů, typických slabých míst a možností jejich ošetření.

Seminář je primárně určen vyučujícím na vysokých školách, ale přínosný může být i pro všechny, kteří jsou součástí nutné podpory v této činnosti, jako jsou například studijní referenti, zaměstnanci akreditačních oddělení apod.

02.12.2021 16:00 - 17:30 I. Testování v malých skupinách a formativní testování
09.12.2021 16:00 - 17:30 II. Bezpečnost testování - kazuistiky
16.12.2021 16:00 - 17:30 III. Testový cyklus a položkové bankovnictví

Připojení přes ZOOM: odkaz bude zaslán zaregistrovaným účastníkům

Semináře budou nahrávány a nahrávka bude zpřístupněna zaregistrovaným pro interní studijní potřebu. ​