/

Workshop: Možnosti spolupráce ombudsosob s centry podpory studujících se specifickými potřebami

3. listopadu 2023

Workshop bude zaměřen na otevřené sdílení názorů směrem k problematice studujících se specifickými potřebami, kteří se dostali na Univerzitě Palackého do náročné životní situace nejen v kontextu svých specifických potřeb.

Nabídneme pohled na anonymní kazuistiky a možnosti jejich řešení z pohledu Centra podpory studentů se specifickými potřebami. Workshop vnímáme jako otevřenou platformu, která nestanovuje striktní pohled na problematiku, ale spíše iniciuje diskusi a sdílení pohledů na otázku podpory studentů se specifickými potřebami ve vztahu k pozici ombudsosob.

Diskuze u kulatého stolu bude navazovat na workshop, tematicky bude rozšířena o problematiku osob zaměstnaných na univerzitě a možnosti jejich podpory a ochrany v nestandardních situacích (psychologické poradny, kontaktní osoby, kanceláře ombudsosob).

Přílohy