/

Vydány anglické verze příruček

25. ledna 2021

Byly vydány oficiální anglické verze příruček pro studenty i akademické pracovníky

Příručky jsou zdarma dostupné jak zde na webu, tak také v Digitálním repozitáři Univerzity Karlovy: