/

Blog

23. srpna 2022

Citování zdrojů v prezentacích

Tomáš Foltýnek, Pavel Semerád, Dita Henek Dlabolová

Akademici využívají prázdniny i k tomu, aby vylepšili své výukové materiály, případně aby vytvořili nové. Při přípravě prezentací si pak velmi často pokládají otázku, jestli - a pokud ano, tak jak - mají citovat převzaté informace z cizích zdrojů? více »