/

Příručky o plagiátorství: Článek na Universitas.cz

akademickaetika, media, plagiatorstvi, prirucky

19. října 2021

V prosinci 2020 vydalo nakladatelství Karolinum dvojici příruček, které se zabývají plagiátorstvím. Letos v dubnu vyšel o těchto příručkách článek v magazínu Universitas.

Jak se vyhnout plagiátorství je příručka pro studenty, Jak předcházet plagiátorství ve studentských pracích je příručka pro akademické pracovníky - učitele, vedoucí bakalářských a diplomových prací a školitele doktorandů. Obě příručky jsou k dispozici nejen v češtině, ale i v angličtině.

Příručky jsou výstupem centralizovaného rozvojového projektu financovaného MŠMT, na kterém se v roce 2020 podílelo 8 českých vysokých škol. Představují tedy shodu akademické obce napříč Českou republikou o tom, co je a co není plagiátorství a jak mu předcházet. Akademická příručka shrnuje základní informace, které by měl každý vedoucí prací vědět, aby byl schopen předejít plagiátorství v pracích jím vedených studentů. Příručka rozebírá původnost prací a smysl odkazování na použité zdroje. Dále se zabývá podobami plagiátorství, jeho odhalováním a postihováním. Závěrem poskytuje několik praktických rad pro vedení závěrečných prací. Z této příručky vychází příručka pro studenty, která je kompaktnější a čtivější, a shrnuje vše, co by měl každý student vědět, aby se nedopustil neúmyslného plagiátorství.

O příručkách vyšel letos v dubnu článek v magazínu Universitas. Nově je článek dostupný i v audio verzi. Určitě si ji poslechněte, je namluvená opravdu skvěle :-)

Tomáš Foltýnek