/

8. References

Celbová, I. Plagiát [heslo]. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003– [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000002675&local_base=KTD.

ČSN ISO 5127 (010162) Informace a dokumentace – Slovník. Praha: Český normalizační institut, 2003. Česká technická norma.

Fishman, T. ‘We Know It When We See It’ Is Not Good Enough: Toward a Standard Definition of Plagiarism That Transcends Theft, Fraud, and Copyright. In Proceedings of the 4th Asia Pacific Conference on Educational Integrity (4APCEI), 2009.

Foltýnek, T. Vědecký smrtelný hřích. Plagiátorství: příčiny, důsledky, prevence. Dějiny a současnost, 2019, 8, 10–12.

Foltýnek, T., Meuschke, N., Gipp, B. 2019. Academic Plagiarism Detection: A Systematic Literature Review. ACM Comput. Surv., 52 (6), 112:1–112:42. DOI: 10.1145/3345317.

Foltýnek, T., Dlabolová, D., Anohina-Naumeca, A., Razi, S., Kravjar, J., Kamzola, L., Guerrero-Dib, J., Çelik, Ö., Weber-Wulff, D. Testing of Support Tools for Plagiarism Detection. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 2020, 17:46. DOI: 10.1186/s41239-020-00192-4.

Graff, G., Birkenstein, C. They Say/I Say: The Moves That Matter in Academic Writing. 4th ed. W. W. Norton & Company, 2018.

Kozmanová, I. Kam až sahá akademická integrita? Nizozemské přemýšlení o dosahu a dělitelnosti. Dějiny a současnost, 2019, 8, 13–16.

Meuschke, N., Gipp, B. State of the Art in Detecting Academic Plagiarism. International Journal for Educational Integrity, 2013, 9 (1), 50–57.

Sotolář, A. Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi (Komentář). [on-line]. 2020 [cit. 4. 4. 2020]. Dostupné z: http://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/6500/1/2?#pa_270.

Walker, J. Student Plagiarism in Universities: What are we Doing About it? Higher Education Research & Development, 1998, 17 (1), 89–106. DOI: 10.1080/0729436980170105.

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejícím s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.