/

Bibliography

Originality | It takes your own ideas

GRAFF, Gerald a Cathy BIRKENSTEIN. They Say / I Say: The Moves That Matter in Academic Writing.Fourth Edition. New York; London: W.W. Norton & Company, 2018. ISBN 978-0393631678

Forms of plagiarism | What is plagiarism

FISHMAN, Teddi. „We know it when we see it“ is not good enough: toward a standard definition of plagiarism that transcends theft, fraud, and copyright. In: Proceedings of the Fourth Asia Pacific conference on educational integrity (4APCEI). Wollongong, Australia: University of Wollongong, 2009, s. 5. Also available from: https://www.bmartin.cc/pubs/09-4apcei/4apcei-Fishman.pdf

FOLTÝNEK, Tomáš, Norman MEUSCHKE a Bela GIPP. Academic Plagiarism Detection: A Systematic Literature Review. ACM Computing Surveys [online]. 2019, 52(6), 112:1-112:42 [ref. 2020-08-29]. DOI: https://doi.org/10.1145/3345317. ISSN 0360-0300.

MEUSCHKE, Norman a Bella GIPP. State-of-the-art in detecting academic plagiarism. International Journal for Educational Integrity. 2013, 9(1), 50-71. ISSN 1833-2595.

WALKER, John. Student Plagiarism in Universities: What are we Doing About it ? Higher Education Research & Development [online]. 1998, 17(1), 89-106 [cit. 2020-08- 30]. DOI: https://doi.org/10.1080/0729436980170105. ISSN 1469-8366.

Act No. 111/1998 Coll. Act on higher education institutions and on amendments and supplements to some other acts (the Higher Education Act).

Examples of well-known plagiarised works | (In)famous plagiarised works

Stejný úvod i závěr. Bakalářská a diplomová práce exministra Krčála se v některých pasážích neliší. Česká televize. [Online] 20. 7. 2018. [Referenced on 11. 5. 2020]. Available from www: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2542900-ct-byvalyministr- petr-krcal-opsal-i-cast-sve-diplomove-prace

„Opsaných je 40 stran z 65, včetně úvodu,“ říká expert. Podívejte se na bakalářskou práci ministra Krčála. Česká televize. [Online] 17. 7. 2018. [Referenced on 11. 5. 2020.] Available from www: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2539924-opsanych-je- 40-stran-z-65-vcetne-uvodu-rika-expert-podivejte-se-na-bakalarskou-praci

Bayreuth, Kommission „Selbstkontrolle in der Wissenschaft“ der Universität Bayreuth. Bericht an die Hochschulleitung der Universität Bayreuth aus Anlass der Untersuchung des Verdachts wissenschaftlichen Fehlverhaltens von Herrn Karl-Theodor Freiherr zu Guttenberg. [Online] 5. 5. 2011. [Referenced on 23. 9. 2020.]. Available from www: https://www.presse.uni-bayreuth.de/de/archiv/2011/Bericht_der_ Kommission_m__Anlagen_10_5_2011_.pdf

PREUß, Roland a Tanjev SCHULTZ. Guttenberg soll bei Doktorarbeit abgeschrieben haben. Süddeutsche Zeitung [online]. 16. 2. 2011 [Referenced on 11. 5. 2020]. Available from www: https://www.sueddeutsche.de/politik/plagiatsvorwurfgegen- verteidigungsminister-guttenberg-soll-bei-doktorarbeit-abgeschriebenhaben- 1.1060774

TRONÍČEK, Jakub a Markéta CHALOUPSKÁ. Nastupující šéfka justice Taťána Malá podle expertů opisovala v diplomové práci. iRozhlas.cz. [online] 28. 6. 2018 [Referenced on 11. 5. 2020] Available from www: https://www.irozhlas.cz/zpravydomov/ tatana-mala-diplomova-prace-plagiatorstvi_1806281500_ace

Uni Bayreuth entzieht Guttenberg den Doktortitel. Spiegel Politik [online]. 23. 2. 2011. Available from www: https://www.spiegel.de/politik/deutschland/plagiats-affaereuni- bayreuth-entzieht-guttenberg-den-doktortitel-a-747358.html

Penalizing plagiarism | Consequences of plagiarism

BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 [online]. Brno: Citace.com, 2011 [ref. 2020-04-03]. Available from: http://www.citace.com/soubory/csniso690- interpretace.pdf

Explanatory memorandum to the Act No. 137/2016 Coll., amending the Higher Education Act and others, for item 156 [for § 47c to § 47g] [online]. [ref. 2020-04-03]. Available from: http://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/6500/1/2?#pa_270

FOLTÝNEK, Tomáš a kol.. Testing of support tools for plagiarism detection. International Journal of Educational Technology in Higher Education [online]. 2020, 17(1), 46 [ref. 2020- 09-01]. DOI: https://doi.org/10.1186/s41239-020-00192-4. ISSN 2365-9440.

HOLÍKOVÁ, Jana. MŠMT k problematice plagiátorství na vysokých školách ze dne 24. 7. 2018. In: MŠMT [online]. © 2013 – 2020 [ref. 2020-04-03]. Available from: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/stanovisko-msmt-k-problematiceplagiatorstvi- na-vysokych

MATZNER, Jiří. Může být plagiátem závěrečná řeč advokáta? Hospodářské noviny, 17. 7. 2015. [online]. [ref. 2020-04-03]. ISSN 1213-7693. Available from: http://www. pravniradce.ihned.cz/c1-64323720-muze-byt-plagiatem-zaverecna-rec-advokata

Plagiátorství. In: TICHÁ, Ludmila a kol. Jak psát závěrečnou práci [online]. Ústřední knihovna ČVUT, © 2009, akt. 2016, 23-29 [ref. 2020- 04-03]. Available from: http:// knihovna.cvut.cz/files/VSKP/VSKP_04.pdf

TULÁČEK, Jan. Porušení autorského práva a plagiát. Bulletin advokacie [online]. 2004(11-12), 24-31 [ref. 2020-04-02]. Available from: https://www.cak.cz/assets/ files/170/BA_04_11.pdf

SOTOLÁŘ, Alexander. Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi (Komentář). Trestní zákoník (č. 40/2009 Sb.) - Komentář.

Wolters Kluwer, [online]. [ref. 2020-04-03]. Also available from: http://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/6500/1/2?#pa_270

Judgment of the senate of the Czech Supreme Court 30 Cdo 5164/2009 from 23 November 2011 about copyright law and compensation of non-financial loss [online]. ASPI [legal information system]. Wolters Kluwer ČR. [ref. 2020-08-31].

Act No. 111/1998 Coll. Act on higher education institutions and on amendments and supplements to some other acts (the Higher Education Act).

Act No. 121/2000 Coll. Act on copyright and rights related to copyright and on amendments to certain acts (the Copyright Act).

Act No. 40/2009 Coll. the Criminal Code.

Citation rules | How to cite

ČSN ISO 690 (01 0197) Information and documentation - Rules for bibliographical references and citations of information sources. 3rd ed. Prague: ÚNMZ, 2011. Czech technical norm.

BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 [online]. Brno: Citace.com, 2011 [ref. 2020-08-29]. Available from: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf

HAVLOVÁ, Jaroslava. Citační manažer. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [ref. 2020-08-29]. Available from: https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_ number=000013827&local_base=KTD

KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com, 2014. ISBN 978-80-260-6074-1. Also available from: https://www.pablikado.cz/ dokument/naucte-se-citovat

MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. ISBN 80-806-3219-7.

SARAUEROVÁ, Jana a František VOREL. Citační etika a citační SW: Prezentace s úvodem do stylu APA. České Budějovice, 2020.

ŠIROKÝ, Jan. Psaní a prezentace odborných textů. Praha: Leges, 2019. Praktik (Leges). ISBN 978-807-5023-407.

ŠVEJDA, Jan. Citační styl. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [ref. 2020-08-29]. Available from: https://aleph. nkp.cz/F/?func=direct&doc_ number=000000351&local_base=KTD.

TICHÁ, Ludmila a kol. Jak psát vysokoškolské závěrečné práce [online]. Praha: Ústřední knihovna ČVUT, 2009, akt. 2016 [ref. 2020-05-08]. Available from: http://147.32.235.117/files/VSKP/VSKP.pdf