Vážené kolegyně, vážení kolegové,

pedagogické snahy s sebou nesou úspěchy i neúspěchy, asi jako většina lidského snažení. Přejeme si, abychom zažívali především chvíle, kdy nám činnost našich studentů přináší radost a podněty k osobnímu rozvoji nás samých. Co si naopak nepřejeme, je, když jako učitelé narazíme na snahu studentů podvádět. Jde o fenomén, kterému se nevyhne snad žádný vzdělávací systém a žádná jeho úroveň. Ve vysokoškolské praxi se kromě opisování při zkoušení setkáváme i s neetickými praktikami v oblasti akademického psaní, z nichž nejviditelnější je plagiátorství. Pokud plagiátorství jako vedoucí prací neodhalíme a student získá akademický titul, nemalý díl ostudy padá i na nás. Dodatečné odhalení plagiátu ohrožuje dobré jméno vysoké školy, konkrétního pracoviště, a v podezření z nedostatečné erudice je logicky i pedagog, jemuž práce prošla rukama.

Proto vznikla tato příručka, která by měla být pro akademické pracovníky přehledným a zároveň dostatečně obsažným vodítkem v situacích, které v souvislosti s plagiátorstvím mohou ve vysokoškolské každodennosti vzniknout. Příručka dává možnost zamyslet se nad aspekty původnosti prací, nad tím, jak vysvětlit studentům smysl odkazování na zdroje, nad podobami plagiátorství, ale také nad tím, jak rozpoznat plagiát a jaké k tomu lze použít softwarové pomůcky. Dále příručka popisuje postihování plagiátorství. Na závěr jsme se snažili shrnout antiplagiátorské minimum z pohledu pedagoga do několika praktických rad.

Nepředpokládáme, že by zkušení vedoucí závěrečných prací něco z obsahu příručky nevěděli. Smyslem příručky je poskytnout ucelený stručný přehled o tom, jak problematiku plagiátorství předat studentům ve snadno pochopitelné formě. Příručka vám také pomůže připravit se na jejich dotazy týkající se problematiky plagiátorství a akademického psaní. Pro samotné studenty je k dispozici jiná, zestručněná, ale zato čtivější verze.

Na tomto místě bychom rádi poděkovali desítkám našich kolegyň a kolegů, kteří si text přečetli a napsali nám k němu své připomínky. Ty na mnoha místech vedly k lepší pochopitelnosti textu. Protože chceme příručku stručnou, mnohé podněty do ní nezapracujeme přímo, ale zveřejníme další materiály na stránce http://akademickaetika.cz/. Na této stránce bude možné i nadále psát připomínky a náměty, které vyplynou z používání příručky v každodenní praxi.

Přejeme naší příručce, aby si našla místo ve vaší knihovně nebo počítači a vám přejeme co nejméně studentů, kteří by chtěli vás, ale ve výsledku především sami sebe podvádět.

Autoři