/

Zúčastněte se listopadových a prosincových workshopů

7. listopadu 2022

V listopadu a prosinci nás čeká řada workshopů a přednášek

týkajících se mocenské nerovnováhy, genderu a respektu na akademické půdě. Více informací najdete v seznamu akcí