/

Příručka pro akademické pracovníky

Jak předcházet plagiátorství ve studentských pracích

Obsah příručky

 1. Úvod
 2. Původnost
 3. Odkazování na zdroje
 4. Podoby plagiátorství
  1. Typické formy plagiátorství
  2. Co není považováno za plagiátorství
 5. Odhalování plagiátů
 6. Postihování plagiátorství
 7. Několik rad na závěr
 8. Reference

Autorský kolektiv

Petr Černikovský, Tomáš Foltýnek, Josef Fontana, Zuzana Gojná, Dita Henek Dlabolová, Tomáš Holeček, Jan Hradecký, Irena Kozmanová, Jan Mach, Ondřej Prusek, Radka Římanová, Klára Tesaříková, František Vorel, Helena Vorlová

Vydání

Vydala Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, www.karolinum.cz, Praha 2020
ISBN 978-80-246-4786-9 (pdf)

Užití tohoto díla se řídí mezinárodní licencí Creative Commons Attribution License 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0), která umožňuje neomezené využití, distribuci a kopírování díla pomocí jakéhokoliv média, za podmínky řádného uvedení původních autorů a zdroje.

Publikace byla vydána za podpory Ministerstva školní, mládeže a tělovýchovy v rámci centralizovaného rozvojového projektu MŠMT-12222/2019-3 Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích.

Zobrazit na webu nakladatelství

Příručka je k dispozici také v audioverzi.