/

Příručka pro studenty

Jak se vyhnout plagiátorství

Obsah příručky

  1. Úvod
  2. Původnost
  3. Podoby plagiátorství
  4. Příklady známých plagiátů
  5. Postihování plagiátorství
  6. Pravidla citování
  7. Závěrečné tipy

Autorský kolektiv

Petr Černikovský, Tomáš Foltýnek, Josef Fontana, Zuzana Gojná, Dita Henek Dlabolová, Tomáš Holeček, Jan Hradecký, Irena Kozmanová, Jan Mach, Radka Římanová, Klára Tesaříková, Čermáková, Adriana Válová, František Vorel, Helena Vorlová

Vydání

Vydala Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, www.karolinum.cz, Praha 2020
ISBN 978-80-246-4790-6 (pdf)

Užití tohoto díla se řídí mezinárodní licencí Creative Commons Attribution License 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0), která umožňuje neomezené využití, distribuci a kopírování díla pomocí jakéhokoliv média, za podmínky řádného uvedení původních autorů a zdroje.

Publikace byla vydána za podpory Ministerstva školní, mládeže a tělovýchovy v rámci centralizovaného rozvojového projektu MŠMT-12222/2019-3 Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích.

Zobrazit na webu nakladatelství

Příručka je k dispozici také ve znakovém jazycev audioverzi.