Milé studentky, milí studenti,

nejspíš jste už někdy slyšeli o plagiátorství. Bohužel je to reálný problém, se kterým se na akademické půdě setkáváme. Možná máte strach, aby se to někdy nepřihodilo i vám. Plagiátorství totiž může vzniknout jak záměrně (ale na to vás netipujeme), tak z neznalosti či nedbalosti.

V této příručce si ukážeme, jak správně pracovat s literárními zdroji neboli prameny, ze kterých vycházíte při psaní seminárek, závěrečných prací a dalších akademických textů. Vlastně všude, kde používáte poznatky svých předchůdkyň a předchůdců.

Sami víme, že někdy je lákavé ulehčit si práci. Zvlášť když někdo naprosto dokonale formuloval přesně to, co chceme říct, nebo když nás tlačí čas. To je velmi zrádné. Ukazuje se, že i roky po ukončení studia může být taková věc odhalena. Samozřejmě, k dodržování akademické etiky vás nemůže donutit žádná příručka.

V této příručce se dozvíte

 • kde vzít vlastní myšlenky
 • jak správně citovat různé zdroje
 • co přesně se považuje za plagiátorství
 • jak se vyhnout různým formám plagiátorství
 • příklady (ne)slavných plagiátů
 • tři O proti plagiátorství
 • a na závěr i pár tipů, jak nespadnout do časového presu

Zázračný návod, jak psát skvělé akademické texty, tu samozřejmě nenajdete. Takový totiž neexistuje. Musíte toho zkrátka hodně přečíst, hodně napsat a hodně probrat s vyučujícími i s kolegy studenty.

Jen pro pořádek si řekněme, že

akademický text

 • zprostředkovává poznání dalším badatelům
 • není citově zabarvený
 • přesto obsahuje příběh. Ten popisuje, jak jste poznávali téma, sbírali data nebo prováděli experiment a k čemu jste došli. Příběh zároveň usnadňuje čtení vašeho textu a třeba čtenáře zláká vaši práci ocitovat, nebo na ni rovnou navázat svým výzkumem.
 • v rešeršní části shrnuje, co o tématu dosud víme
 • formuluje hypotézy, případně výzkumné otázky
 • popisuje vlastní zjištění a porovnává je s dosavadními znalostmi
 • vysvětlí použité metody, postupy sběru dat a analytické zpracování
 • samozřejmě správně a eticky používá poznatky a texty jiných kolegů a kolegyň

A na to se podíváme na dalších stránkách.

Nevěděla jsem, jak to citovat, když na internetu neměl ten text autora