Chce to vlastní myšlenky

Během studia píšete nejrůznější referáty, seminárky, odborné články a nakonec i závěrečnou práci. V těchto textech se očekává originalita a vlastní myšlenky. Akademické psaní není jen koláž cizích textů, jakkoliv pěkně a odborně to vypadá.

Ale co je vlastní myšlenka?

Ta nemusí být nijak převratná. Znamená to, že všechno, co píšete, jste opravdu promysleli sami. Citované jste v knihách sami našli, sami jste usoudili, že je to důležité, sami jste v textech našli souvislosti a smysl. Sami jste myšlenky vedli a rozvíjeli. Sami jste vytvořili hypotézy, prostudovali, co o tématu víte, a tak jste se s tím seznámili. To je přesně ten důvod, proč po vás pořád někdo chce, abyste něco psali.

Nemusíte tedy objevit Ameriku, ale sami podniknout cestu přes moře a něco se při ní naučit. Už tolik nezáleží na tom, jestli zvládnete obeplout celý svět, zmapovat nový ostrůvek nebo se nakonec po velké bouři budete muset vrátit domů.

Kde vyčarovat vlastní myšlenky

Nové poznání vzniká různými způsoby. Hlavní roli hraje spíš odhodlání, pečlivost a trpělivost než vrozená genialita. Zkušení výzkumníci většinou kombinují různé metody. Studenti si na začátku akademické cesty často vystačí s jedinou. Komentování názorů těch před vámi vám pomůže přicházet na vlastní nápady.

Vlastní myšlenky můžete objevit tak, že zkusíte

  • kriticky porovnat dva nebo více názorů na jeden problém
  • novými argumenty podepřít, vyvrátit nebo upravit existující hypotézu nebo teorii
  • experimentálně ověřit existující hypotézu nebo teorii
  • zpracovat nebo vyložit existující data metodou, kterou na ně ještě nikdo nepoužil
  • shromáždit nová data
  • vytvořit a ověřit novou hypotézu
  • navrhnout nové řešení existujícího problému
  • navrhnout novou výzkumnou metodu…

Dialog s ostatními

Akademické texty jsou jako rozhovor. Vaše vlastní myšlenky reagují na názory jiných autorů. Můžete souhlasit, srovnávat, rozvíjet, ukázat je v jiném světle, nebo je dokonce vyvracet. Jednotlivé hlasy musíme ale v textu jasně rozlišit.

V akademickém textu předpokládáme, že vše, co není označeno jako citace nebo parafráze, je autorův původní text.

Takhle přece píšou diplomku všichni. Zkopírujete kusy jiných textů a trochu to upravíte. 

Pokud jste si něco někde přečetli, napište odkaz kde. To vaši úlohu v bádání vůbec nijak nesnižuje. Měli jste určitě dost práce s nalezením myšlenky, s tím, abyste jí porozuměli a zasadili ji do souvislostí. Takže není důvod tajit, odkud se k vám dostala. Právě vaše práce s danou myšlenkou je to nové.

Jen nové nestačí

To, že je myšlenka nová, zároveň hned neznamená, že je dobrá nebo pravdivá. A to, že nevydáváte cizí práci za vlastní, nezaručuje, že je text podařený. Originalita myšlenek a správné citování jsou jen jedna součást akademického psaní. Ty další se trénují nejlépe čtením a psaním.