O autorech

Mgr. Petr Černikovský – ředitel pro kvalitu Masarykovy univerzity

Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D. – koordinátor pro akademickou etiku na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně a President of the Board of European Network for Academic Integrity

MUDr. Josef Fontana – člen Kolegia rektora Univerzity Karlovy, člen Etické komise Univerzity Karlovy

Ing. Zuzana Gojná – tajemnice Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice

Ing. Dita Henek Dlabolová, Ph.D. – proděkanka pro akreditace na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně a členka etické komise

Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D. – proděkan pro přijímací řízení v pregraduálním studiu a fakultní koordinátor e-learningu na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy

doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. – děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, Katedra fyzické geografie a geoekologie, fyzický geograf

PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. – manažerka pro kvalitu na Odboru pro kvalitu Masarykovy univerzity a vedoucí oddělení nederlandistiky Ústavu germánských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Ing. Jan Mach, Ph.D. – rektorát Vysoké školy ekonomické v Praze, kontrola originality textů

PhDr. Radka Římanová, Ph.D. – ředitelka Ústřední knihovny Univerzity Karlovy a pedagog Ústavu informačních studií a knihovnictví Univerzity Karlovy

Mgr. Bc. Klára Tesaříková Čermáková – vedoucí Oddělení dalšího vzdělávání a inovací ve výuce Univerzity Palackého v Olomouci

Ing. Adriana Válová, Ph.D. – referentka pro vědu a doktorské studium, členka Centra vědy a výzkumu na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze

Mgr. František Vorel – specialista informačního vzdělávání a správy elektronických informačních zdrojů, Akademická knihovna Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Ing. Helena Vorlová – ředitelka Akademické knihovny Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

PhDr. Marie König Dudziaková – textařka, spisovatelka a ilustrátorka na volné noze