/

Postihování plagiátorství

Jak se trestá plagiátorství

Plagiátorství je nejen ostuda, ale také obrovský přečin proti principům akademické etiky. Odhalené případy řeší většinou přímo vysoká škola. Plagiátorství se sleduje u studentů, absolventů i akademických pracovníků. Tady se mrkneme na první dvě skupiny.

Jak se vypořádat s člověkem, který se dopustil plagiátorství, nám říkají vnitřní předpisy jednotlivých vysokých škol a fakult a zákon o vysokých školách. Protože jde také o zásah do duševního vlastnictví, někdy může přijít ke slovu i autorský zákon a trestní zákoník.

Co s plagiátorem

Když se objeví podezření na plagiát, nejprve se rozhoduje, zda se skutečně o plagiát jedná či nikoliv. Pak se projednává, jak se s případem vypořádat. Na našich vysokých školách obě otázky řeší většinou stejná komise, která rozhoduje jak o vině či nevině plagiátora, tak o jeho potrestání.

Jak tvrdý postih plagiátor dostane, záleží na tom, zda je plagiát úmyslný či nikoliv, na jeho rozsahu, závažnosti i motivaci pro podvádění. V úvahu se bere také typ práce, jak zkušený student je, jak se dosud choval a jestli se snaží o nápravu. To znamená, že jinak se vysoká škola vypořádá s plagiátorstvím v seminární práci studenta 1. ročníku bakaláře a jinak v diplomce.

Každá vysoká škola, a dokonce i každá fakulta, má trochu jiné vnitřní předpisy, podle kterých se s plagiátorstvím vypořádává. Většinou to vypadá takto:

Jak se vypořádat s plagiátorem

Student vs. absolvent

Plagiátorství studenta může vysoká škola kvalifikovat jako disciplinární přestupek. Posuzuje ho disciplinární komise. Řeší se podle závažnosti napomenutím, podmíněným vyloučením nebo rovnou vyloučením ze studia. To přichází v úvahu jen v případě úmyslného plagiátorství.

Nově může vysoká škola za plagiátorství postihovat i své absolventy. To má na starosti přezkumná komise rektora. Nejpřísnějším trestem je ztráta titulu. K tomu se přistupuje, pokud jde o úmyslné plagiátorství hrubě porušující autorské právo.

Když se do toho vloží zákon

Plagiátorství může mít právní důsledky i mimo akademickou půdu. Poškozený autor nebo ti, kteří mají k jeho dílu práva, mohou požadovat odstranění následků, omluvu nebo finanční kompenzace. Velký zásah do autorského práva, který má i společenskou škodlivost, může být dokonce posouzen jako trestný čin, za který hrozí až dva roky vězení.

Poctivost je základ

Všem uvedeným trestům se můžeme jednoduše vyhnout tak, že budeme vědět, co plagiátorství je a jak se ho nedopustit. Tedy znát pravidla správného citování. A samozřejmě tím, že budeme studovat poctivě.